top of page

พิชิตข้อสอบ....โทอิค....ให้ได้คะแนน 650 !!!

จัดเต็ม เข้มข้น พร้อมเทคนิค การสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนสูง ที่ OMG Language Center

สอบ TOEIC แบบ...มือสมัครเล่น..หรือ.. มืออาชีพ??

 

ไม่ว่าแบบไหน...ก็ตาม คุณจำเป็นต้องมี...ข้อสอบจริง และ เทคนิคนำทางที่ถูกต้อง... จึงจะประสบความสำเร็จได้ !!!

 

อยากมี โอกาสในการทำงาน มากกว่า คนอื่นมั้ย ??

...ถ้าอยากได้......ควมก้าวหน้าในอาชีพ !!!

 

....ก็อย่ากลัว....ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ !!!

 

   .....ไม่มีใคร....เก่งมาตั้งแต่เกิด.......

 

      ......แต่อยู่ที่การฝึกฝน......

 

  .....วันนึง....จะต้องเป็น... ของเรา!! ....

 

     

       ....ถ้าคุณ ตั้งใจทำมันจริงๆ.....

 

 

                                                            ......ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี !!!    

 

จะ มีโอกาส--ในการจ้างงานสูง  และ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในงาน........ในหน้าที่ มากกว่า ผู้ที่ไม่มีทักษะทางภาษาเลย

 

              ดังตัวอย่างที่หน่วยงานห้างร้านบริษัท ที่ประกาศรับพนังงาน แต่แนบท้ายด้วยคำว่า!!! .....มีความสามารถทางภาษา  ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ นั่นก็คือต้องมี-ทักษะการฟัง และ การพูด เป็นอย่างน้อย

 

             นับวัน..ความต้องการในการใช้ผลคะแนนโทอิคในการยื่นสมัครงานนั้นมีมากขึ้น บริษัทบางที่อย่างเช่น Thai Oil และ PTT ต่างต้องการให้ผู้สมัครงานยื่นคะแนนโทอิค พร้อมทั้งเรซูเม่ บางบริษัทยินดีขึ้นเงินเดือน เดือนละ 3,000-7,000  เพียงแค่เราสอบโทอิคให้ได้คะแนนสูง เท่าที่บริษัทนั้นระบุไว้

 

 

                เรียนรู้เทคนิคการใช้ Key Word ในข้อสอบ/บทความ /การทำข้อสอบให้เร็วและ ถูกต้อง

รวมทั้ง ฝึก เทคนิคการฟังให้ได้.....ข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุด

TOEIC คืออะไร?

 

        เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอัง กฤษ สำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้าน ได้ทดสอบ TOEIC และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และ รัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมท ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด

 

        ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้น โดย Educational Testing Service (ETS)

 

        สำหรับ ในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆ มากมาย ที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้ง บริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือก เพื่อไปอบรม สัมนาต่างประเทศ

 

        ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC

 

แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ

 

คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน  เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         การฟัง ( Listening Comprehension )

 

                   มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที

 ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และ การสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษแล้วตอบคำถาม...จากสิ่งที่ได้ยิน

 

                           โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้

                    Part 1 : Photographs               10 ข้อ

                   Part 2 : Question-Response     30 ข้อ

                Part 3 : Conversations             30 ข้อ

                Part 4 : Short Talks                 30 ข้อ

 

 

 

                                        การอ่าน (Reading Comprehension)

         

                       มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที

ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน

 

                              โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้

                Part 5 : Incomplete Sentences    40 ข้อ

                Part 6 : Text Completion            12  ข้อ 

                Part 7 : Reading Comprehension  48 ข้อ

 

 

 

                      ตาราง เปรียบเทียบ  ( จำนวนข้อสอบเก่า  กับ  ข้อสอบใหม่ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน?

       คะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนน...จะขึ้นอยู่กับความสามารถ ในการใช้ภาษาของผู้สอบ

โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน

           

            โดยแบ่ง    การฟัง     Listening     5-495   คะแนน

                           การอ่าน   Reading       5-495   คะแนน

 

          คะแนนโทอิค-มาตรฐาน ที่ทุกสายการบิน ต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป

(บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน)

 

         ดังนั้น-ถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป ก็สบายใจได้!!

 

                                            การสมัครสอบ  TOEIC

   ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC

      1.เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท (Redesigned TOEIC)

      2.เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้

     

   สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ ตึก BB หรือ โทรไปจองที่นั่งสอบก็ได้ที่ โทร 02-260 7061 , 02 664 3131

เปิดสอบสองช่วงคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น. เปิดสอบทุกวัน  

ยกเว้น วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

        แนะนำให้ไปสอบช่วงเช้าเพราะคนไม่เยอะ แต่ถ้าสอบบ่ายแนะนำให้โทรไปจองก่อน สถานที่สมัครสอบโทอิค กรุงเทพสถานที่รับสมัครสอบ TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19 54 ถนน อโศก สุขุมวิท โทร 02-260 7061, 02-664 3131​​​​​​​​​

 

 

                                                                               สถานที่สมัครสอบโทอิค

 

กรุงเทพสถานที่รับสมัครสอบ TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19 54 ถนน อโศก สุขุมวิท โทร 02-260 7061, 02-664 3131

การทราบผลโทอิค

              ถ้าไปสอบ วันจันทร์-วันพฤหัส สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00น.เป็นต้นไป หากสอบในวันศุกร์หรือ เสาร์ รับผลสอบได้วันอังคาร 10.00 น.เป็นต้นไปเช่นกันหากน้องไม่สะดวกที่จะไปรับผลสอบที่อาคาร BB ก็ไม่ต้องห่วง เพราะมีบริการส่งผลสอบถึงที่บ้านทาง ems โดยทางศูนย์คิดค่าบริการ 30 บาทเท่านั้น

 

                                                 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC

            ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ

 

              จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ กระดาษทุกชนิด 

***จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบ คุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ***

 

                                                 ในการออกจากห้องสอบ

                    คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลา 

เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบ และ กระดาษคำตอบ

 

                     

                            หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ

 

1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ

 

2. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC

 

ที่มา: ETS (Educational Testing Service)

 

ตาราง การเปรียบเทียบ การสอบวัดระดับ ของภาษาอังกฤษ

bottom of page