English for Presentation   ( การนำเสนอผลงาน )

การนำเสนอแผนงานธุรกิจ และ นำเสนอผลงาน

          เรียนรู้ และ ฝึกฝน หลักการ และขั้นตอน การนำเสนอแผนงานธุรกิจ และ ผลงานที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน  เช่น  กราฟ  ตาราง  เป็นต้น 

         นอกจากนี้   จะได้ฝึกฝนการเตรียมตัว และ การพูดภาษาอังกฤษ  เพื่อการตอบข้อโต้แย้ง 

และ การตอบคำถาม หลังการนำเสนอแผนงานทางธุรกิจ

   OMG MAP

ติดต่อเรา

Email

thailandchonburi@gmail.com
Tel: (087) 784-9968

Line ID : thailandchonburi

 

OMG  Language Center  ตั้งอยู่ที่

ตรงข้ามโรงเรียน ชลพินิจพณิชการ 

หน้าปากซอย มี ร้าน 7-11 อยู่ฝั่งเดียวกัน

 

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Google+ App Icon

OMG Language Center @ Chonburi

 

@ 2014  by OMG Language Center. Proudly created with Duangkaew