top of page

In-house Traning

 

เรียนตัวต่อตัว / เรียนเป็นกลุ่มย่อย / อบรมพนักงาน

รูปแบบการเรียน

 

 • Corporate Training

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในบริษัท ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มย่อยจำนวนคนต่อกลุ่มตามความต้องการของคุณ สามารถออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม สำหรับการใช้งานขององค์กรของคุณ โดยเฉพาะ

 

 • Group Training

เรียนกลุ่มเล็กๆ 2-5 ท่าน ด้วย 3 รูปแบบ ที่คุณกำหนดเองได้ ทั้งหลักสูตร จำนวนผู้เรียน วันและเวลาเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มของคุณ ก่อนไปต่างประเทศ ก่อนสอบภาษาอังกฤษ หรือก่อนสัมภาษณ์งาน หรือ ก่อนนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ

 

 • Private Training / Go Inter

เพื่อพัฒนา และแก้จุดบกพร่องของคุณโดยเฉพาะ ในรูปแบบการเรียนแบบตัวต่อตัว

 

เรียนในหลักสูตร ที่จัดทำขึ้น เพื่อคุณโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอนที่เน้นแก้จุดบกพร่องของคุณ สามารถเรียนในเวลาที่สะดวก และ พร้อมที่สุด กับบรรยากาศ การเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเอง…..

 

เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ครบทุกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปประเทศไหนๆ ไม่ว่าคุณ จะเดินทางไปทำอะไร คุณจะสื่อสาร ได้อย่างมืออาชีพ !

 

 

 • Group Training

เรียนกลุ่มเล็กๆ / กำหนดหลักสูตรเองได้ / กำหนดเวลาเรียนเองได้

 • Corporate Training 

 

           เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในบริษัท ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มย่อย

 

                1. ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม เพื่อองค์กรของคุณ โดยเฉพาะ   

โดยเน้นการเรียนการสอน ให้ตรงกับองค์กรของคุณ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้งานได้จริง  และ  มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

               2. กำหนดวันและเวลาเรียนได้ดั่งใจ

เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาการทำงานของพนักงาน ทำให้เรียนและทำงานได้ โดยไม่สะดุด

 

               3. จัดสอบเพื่อแบ่งระดับผู้เรียน

สำหรับองค์กร ที่มีพนักงานที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหลายระดับ ช่วยให้สามารถจัดลำดับการเรียนได้อย่างเหมาะสม

 

               4. พร้อมด้วยระบบรายงานผลการเรียนการสอน

ทั้งผลการสอบก่อนเรียน ( Pre-test ) และ หลังเรียน ( Post–test ) รวมทั้งคำแนะนำจากอาจารย์สำหรับผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้มั่นใจและรับทราบความคืบหน้าของการเรียน และประสิทธิภาพการเรียนการสอน

 

 

หน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ    In-house Training

 

 • หน่วยงานราชการ / หน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสะ 

 

 • ธุรกิจด้านการเงิน / ธนาคาร / อสังหาริมทรัพย์ / ประกันภัย / วิจัย / ให้คำปรึกษาธุรกิจ

 

 • ธุรกิจการบิน / ขนส่งสินค้า / น้ำเข้าและจำหน่วยสินค้า

 

 • ธุรกิจยานยนต์ / ส่วนประกอบยานยนต์

 

 • ธุรกิจคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยี / การสื่อสาร / อินเตอร์เน็ต / วิทยาศาสตร์

 

 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค / บริการต่าง ๆ

 

 • ธุรกิจอื่น ๆ

 • กำหนดหลักสูตรเองได้ ไม่ว่าจะเป็น

       1. คอร์ส-ปูพื้นฐาน ภาษาอังกฤษใหม่-ตั้งแต่ต้น (Sentence Building) อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  

       2. คอร์ส-ฝึกเขียน อย่างมืออาชีพ (Business Writing)

ไม่ว่าจะเป็น Fax, E-mail, Report, Memo, Letter ครบทุกรูปแบบการเขียนในเชิงธุรกิจ

       3. คอร์ส-สนทนาอย่างมืออาชีพ (Conversation)  

เพื่อการพูดโต้ตอบอย่างเป้นธรรมชาติ พร้อมในทุกสถานการณ์ประจำวัน และเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

       4. คอร์ส-เตรียมตัวก่อนสอบ (English Testing)  ทั้ง TOEFL, TOEIC, IELTS

       5. คอร์ส-เตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งาน  (Job Interview)

       6. คอร์ส-นำเสนอผลงาน สินค้า หรือแผนการตลาด (Presentation)

 

 • กำหนดเวลาเรียนเองได้

เพื่อไม่ให้กระทบเวลาการทำงาน และ เวลาส่วนตัวคุณ คุณจะสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนได้ดั่งใจ

 

 • เรียนกลุ่มเล็กๆ  จำนวน 2-5 ท่านต่อกลุ่ม สร้างความเป็นส่วนตัว และ มิตรภาพระหว่างคุณ กับ กลุ่มของคุณ 

 • Private Training

 

        เราขอแนะนำให้คุณเรียน...

 

 • ในหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เพื่อคุณโดยเฉพาะ

 • ด้วย วิธีการสอนที่ เน้นแก้จุดบกพร่องของคุณ

 • เรียนในเวลาที่คุณสะดวก และ พร้อมที่สุด กับ บรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น  เป็นกันเอง

 

>>>...วิธีการเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่มย่อย เหมาะสมกับคุณที่สุด!!!<<<<

 

                   

                          ถ้าคุณมีเป้าหมาย....... 

 

 • ต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้พร้อม   ก่อนศึกษาต่อต่างประเทศ     แต่มีเวลาจำกัด

 

 • ต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้พร้อม   ก่อนการสัมภาษณ์เข้าทำงาน   แต่มีเวลาจำกัด

 

 • ต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้พร้อม   ก่อนศึกษาต่อปริญญาโท-เอก    แต่มีเวลาจำกัด

 

 • ต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้พร้อม   ก่อนสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC แต่มีเวลาจำกัด

 

เตรียมตัว...เตรียมใจ...ก่อนไปต่างประเทศ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

 

ครบทุกทักษะทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน !!!

 

.....ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปประเทศไหน ๆ .....ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทำอะไร  "คุณจะสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ !"

 

 

                               ถ้าคุณ คือ ..... 

 

   ...คนหนึ่งที่ จะออกนอกกะลา แต่ภาษาไม่ “กระดิก” ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

 

  .....คนหนึ่งที่ อยาก Go Inter แต่ยัง “เอ๋อ” เมื่อเจอฝรั่ง

 

  .....คนหนึ่งที่ ไม่มีเวลา แต่ “ซ่าส์” จะไปนอก

 

 

                 เรา คือ ... ผู้ชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตร  เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ, 

 

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศให้ความไว้วางใจ  โดยอาจารย์ ที่พร้อมจะมอบ....ทั้งความรู้...และ....ประสบการณ์ตรง

 

ให้คำปรึกษา, ด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง เรียนได้ทุกวันทุกเวลาตามใจคุณ แล้วแต่คุณจะสะดวก !

 

ท่านสามารถกำหนดว่าจะเรียนครั้งละกี่ชั่วโมง และต้องการเรียนในวันและเวลาใดก็ได้ตามแต่ที่ท่านจะสะดวก

 

หรือ  จะให้เจ้าหน้าที่ของเราช่วยวางแผน จัดตารางเรียนให้ก็ได้เช่นกัน

 

                         >>>หลักสูตร แบบตัวต่อตัว<<<

 

                               >>>หลักสูตร แบบเรียนกลุ่มย่อย 2-5 ท่าน<<<

 

                                    >>>หลักสูตร อบรมพนักงานบริษัท<<<

 

                                         >>>หลักสูตร ภาษาอังกฤษพิเศษ เฉพาะทาง<<<

 

bottom of page