top of page

คอร์ส สนทนา กับ ครูต่างชาติ ( สำหรับ เด็ก และ บุคคลทั่วไป )

หนักใจมั้ย?...เวลาที่ต้องพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่ง.....

 

       

      ....ฟังไม่เข้าใจ.....พูดติดๆขัดๆ....ไม่มีความมั่นใจในการพูด

    ''  คนบางคน  อาย  ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ

         เพียงเพราะ " พูดผิด พูดไม่รู้เรื่อง " อย่าพูดเลย

   

            คนบางคน  ยอมทิ้งความฝัน ทิ้งโอกาส

                 ......เพราะไม่กล้า  เปลี่ยนตัว........ ''

 

                 แต่ยังมีอีกหลายล้านคน  เปลี่ยนความอาย

  เป็นความสนุกสนาน  และ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ !!

 

  

 Like us on facebook

เพราะที่นี่ เรามีครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ และ เข้าใจถึงความเป็นไทย จึงสามารถสอนได้อย่างเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง ซึ่งทำให้นักเรียนที่มาเรียนที่ OMG Language Center ได้รับความสนุกสนาน และ ผ่อนคลาย พร้อมทั้ง ฝึกพูด กับ ครูเจ้าของภาษาได้อย่างเป็นกันเอง !!

 

   รับติว เลข / วิทย์ / อังกฤษ ของทุกชั้น ( ประถม-มัธยม )

 

          ::::::::::>> หลักสูตร อีพี หรือ สองภาษา<<::::::::::

 

- สอนโดยครูชาวต่างชาติ ที่สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และ เลขในโรงเรียนรัฐบาล และ เอกชน

 

- สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ ฝึกการฟัง และ การสนทนา- เรียนรู้ ติวเนื้อหาใหม่---ก่อนเปิดเรียน

 

- ปรับปรุงพื้นฐาน และ เสริมสร้างความมั่นใจ

 

--ในการเรียนกับครูต่างชาติ- กลุ่มเล็ก เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด---ไม่เกิน 5 คน- สามารถเลือกเรียน เป็นแบบเดี่ยว/กลุ่ม

 

- สามารถ เลือกเวลาเรียน ที่สะดวก ในการเรียน รับ-ส่ง สำหรับผู้ปกครอง 

 

Private English Conversation Course    

 

คอร์ส สนทนา  ( ตัวต่อตัว )

 

 • เหมาะ สำหรับ ผู้เรียน ที่ต้องการ เห็นผลเร็ว 

 

 • ผู้ที่ มีเวลา ทำงานไม่แน่นอน 

 

 • เบื่อที่จะเรียน เป็นกลุ่ม  เพราะเห็นผลช้า 

 

 • ต้องการเนื้อหา เฉพาะเจาะจง ให้สอดคล้องกับอาชีพการงาน ที่ทำ ณ ปัจจุบัน

 

 Business Conversation Course 

คอร์ส สำหรับ ( คนทำงาน )

 สำหรับ คนทำงาน สายอาชีพ ต่างๆ  ( เน้นการนำไปใช้งานจริง! )

..... เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะ ในการพูด และ การฟัง มากขึ้น

สามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้ข้อมูล ในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ ของชีวิตในการทำงาน  และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง !!

คอร์ส สำหรับ ระดับ มัธยม  ( กลุ่มเล็ก  เน้นความเข้าใจ )

 I  Can Speak  !!

 

 • หัดพูดจริง กับ เจ้าของภาษา  เหมาะสำหรับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษ ได้เป็นคำๆ

 • ฝึกทักษะการฟังสำเนียง จากเจ้าของภาษา  และ  พูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ทั้งแบบเดี่ยว/ จับคู่  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน กล้าพูด  

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจเลย  พูดได้งูๆ ปลาๆ 

 • สำหรับ ผู้เรียนที่ต้องการเรียน ปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ 

 • เรียนคำศัพท์ใหม่ๆ เรียนไวยากรณ์ เบื้องต้น

   ::::::>>สนทนาภาษาอังกฤษ กับ เจ้าของภาษา<<:::::::::

 

''เพื่อปูพื้นฐาน และ พัฒนาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อที่หลากหลาย''

 

ผ่านกิจกรรมสนุกๆ เด็ก จะสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมกับได้

 

ความรู้ภาษาอังกฤษ แบบพูดได้ โดยไม่รู้ตัว

 

       *** เปิดสอนตัวต่อตัว และ กลุ่ม ไม่เกิน 5 คน ***

 

 English for Kids   

 

คอร์ส สำหรับ  ( เด็กอนุบาล  3 - 5 ขวบ )

 

 

 

 • เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านการเล่าเรื่อง และ กิจกรรมที่หลากหลาย

 • เน้นทักษะการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ครบทั้ง 4 ด้าน

 • แบ่งออกเป็น 10 ระดัย ตั้งแต่พื้นฐาน

 • ( สำหรับเด็ก ที่เพิ่งฝึกเขียน A B C ) พร้อมทั้งเรียนการออกเสียงจากหนังสือ OXFORD 

 • ไปจนถึงไวยากรณ์ต่างๆ  ที่เด็กประถมควรรู้  

 • สอนเป็นหมวดหมู่ ที่จำได้ง่าย คล้องจองของสมองซีกขวา

 • ทำให้เด็กๆ ไม่รู้สึกกลัวภาษาอังกฤษ

bottom of page