top of page

ภาษาอังกฤษ สำหรับ คนทำงาน

 

  

              ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 

           เราเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ  โดยครูที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจ 25 ปี หลักสูตรมีการเพิ่มเป็นพิเศษ  เพื่อขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียน เราได้ฝึกอบรมอาชีพของคนจำนวนมากที่แตกต่างกัน เช่น แพทย์วิศวกร,พนักงานโรงแรม ,ผู้จัดการ  และ  เลขานุการ

 

           หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบโดยเฉพาะกับคำศัพท์ที่คุณต้องการสำหรับอาชีพของคุณ

 

         หลักสูตรนี้ยังสามารถรวมทักษะการนำเสนอการประชุม,อีเมลล์ และ การเขียนจดหมายเธุรกิจประเภทต่างๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 ภาษาอังกฤษ กับ ความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน

          ต้องยอมรับว่าการทำงานในยุคปัจจุบัน  หากเราต้องการความก้าวหน้าในการทำงาน

...จำเป็นอย่างยิ่ง....ที่เราจะต้องเก่งภาษาอังกฤษ และ  สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ กับ ชาวต่างชาติได้!!

 

         เคยสังเกตไหม?ว่ามีงานมากมายที่มีรายได้ดี และ มองหาคนที่เก่งภาษาอังกฤษ  ซึ่งใครๆก็ต้องการมีเงินเดือนเยอะๆ สวัสดิการการทำงานที่ดี  ฉะนั้น เวลาเราไปสมัครงาน แต่พอดูคุณสมบัติที่เขาต้องการ…

 

       คือ....ต้องการคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ปานกลาง ถึง ดี…แล้วเราก็ต้องถอยไป!!

หรือ บางทีสมัครไปแล้ว... พอโดนเรียกสัมภาษณ์..อะไรนะ!!! สัมภาษณ์กับฝรั่ง…เราก็ถอยแทบไม่ทันอีก

 

                                   .......และส่วนใหญ่เคนไทยป็นแบบนี้!! ............. 

 

ถ้าคุณมีความพยายาม ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษ..ได้ด้วยความมั่นใจ ถูกต้อง และเข้าใจ คุณก็สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้

 

 

Courses Business Communication  เหมาะสำหรับ คนทำงาน

     Business for Meeting

     คลาสเรียนสำหรับคนทำงาน ที่ต้องการพัฒนา

ทักษะการสื่อสารในที่ประชุม ทั้งที่แบบ เป็นทางการ

และ ไม่เป็นทางการ

      ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนกลยุทธ์จากสถานการณ์จำลอง

โดยให้ ผู้เรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษต่างๆที่เรียนมา

เพื่อสามารถสื่อสารในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 English for Presentation

              เรียนรู้ และ ฝึกฝน หลักการ และ ขั้นตอน การนำเสนอแผนงานธุรกิจ และ ผลงานที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน เช่น กราฟ, ตาราง เป็นต้น 

 

             นอกจากนี้ จะพื่อการได้ฝึกฝน การเตรียมตัว และ การพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการตอบข้อโต้แย้ง และ การตอบคำถาม หลังการนำเสนอแผนงานธุรกิจ

Recent Posts

 

New courses available

 

The importance of learning English

English for Proposal Writing

               เรียนรู้  เทคนิค  วิธีการเขียนแผนงานเป็นภาษาอังกฤษ, เทคนิคการนำเสนอแผนงานธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ, เทคนิคการเขียน เพื่อโน้มน้าวลูกค้า, การเขียน เพื่อการตอบคำถาม และ การเขียน เพื่อการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุม การทำงทำงานภายในองค์กรณ์ และ การทำงาน ที่ต้องติดต่อ  กับ ชาวต่างชาติ

การสนทนาภาษาอังกฤษ

 

                 หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษของเราอีกครั้ง   ได้รับการออกแบบโดยเจ้าของภาษาของเรา หลักสูตรถูกออกแบบมา  สำหรับผู้ที่อาจต้องการที่จะ เดินทาง หรือการศึกษาในต่างประเทศ หรือโดยคนเพียงแค่ต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการพูดและฟังอย่างถูกต้อง

 

                 หลักสูตรครอบคลุมหลายสถานการณ์ของชีวิต    โดยทั่วไป   เป็นวลีและสำนวนที่มีความเหมาะสมที่ไม่ซ้ำกันในชีวิตประจำวัน

 

                หลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นความต้องการในธุรกิจอย่างเดียว   แต่จะทำให้คุณมีพื้นฐานที่ดี  ในการปฏืบัติจริง  สำหรับการสนทนา 

เรียน  TOEIC และ IELTS
 
เรียนรู้  เทคนิค การทำข้อสอบ ให้ได้คะแนนสูง

 

           หลักสูตร สำหรับ ผู้ที่ต้องการนำผลคะแนน ไว้ใช้ เพื่อการทำงาน หรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ

 

สอนโดยอาจารย์ ที่มีความชำนาญใน การทำข้อสอบ  

 

 

ทักษะการสัมภาษณ์งาน-ภาษาอังกฤษ

 

                 หลักสูตรนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานใหม่  หรืออาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน    เริ่มจาก.....เตรียมความพร้อมสำหรับ การตอบคำถามสัมภาษณ์งาน อย่างไรให้ประทับใจ  และ ยังมีคำถาม ในเชิงวิเคราะห์  ซึ่งผู้สัมภาษณ์ อาจต้องการถาม  เพื่อให้แสดงความคิดเห็น

 

                ขณะนี้มี บริษัท ต่างชาติจำนวนมากในการดำเนินงานในประเทศไทย   กำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถทางภาาาอังกฤษ  ดังนั้น จึงมีโอกาสที่ดีที่เจ้านายใหม่หรือในอนาคตของคุณ....อาจจะเป็นชาวต่างชาติ!!!

 

               การเรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา จะทำให้ทักษะ การฟังและทักษะการพูดของนักเรียน ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มความเชื่อมั่น  และ ถูกพิจารณาในการคัดเลือกในตำแหน่งที่ต้องการ

 

              ดังนั้น  ผู้ที่มีความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ จะเป็นผู้ที่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ มากกว่า

 

              นอกจากนี้ OMG ยังสอนวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  เพื่อไปสำหรับการสัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจ !!

 

 

เรียนไวยากรณ์ และ โครงสร้างประโยคทั่วไป

 

เรียน เพื่อปรับพื้นฐาน-การสนทนาภาษาอังกฤษ

 

               หมาะสำหรับนักเรียน....ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรจะมุ่งเป้าไปที่ทุกเพศทุกวัยและทุกระดับชั้น

 

              จุดมุ่งหมายของการเรียน-การสอน  เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะใช้ความมั่นใจและโครงสร้างภาษาอังกฤษ  วิธีการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง    ในการที่จะใช้    และ  สามารถสร้างประโยคอดีต ...ปัจจุบัน และ อนาคต  ได้อย่างถูกต้อง

 

              นี้เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน  และ ปรับปรุงก่อนที่การเรียนการสนทนา

 

 

 

 

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ใน องค์กร

       เราจัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรเฉพาะ ให้ตรงกับทุกธุรกิจ,ทุกอาชีพ...ไม่ว่าจะเป็น/ งานขาย /งานบริการ /งานรับโทรศัพท์/ งานตลาด/ งานสายการบิน/ งานบริหาร  อื่นๆ  ให้ตรงกับ วัตถุประสงค์ ของบริษัท หรือ องค์กรนั้นๆ เพื่อสามารถ นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

 

 

 

 

 

bottom of page