พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ สำหรับ เด็ก 3 - 5 ขวบ และ ชั้นประถม

เริ่มต้นที่นี่....ภาษาอังกฤษดี !!!

Pre-School : เตรียมอนุบาล

 

       หลักสูตร การเรียนการสอน และ เตรียมความพร้อม ทางอารมณ์ สังคม และ สติปัญญา

รวมถึง ช่วยสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ด้วยรูปแบบ การเรียนรู้ที่ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ ด้านการฟัง ( Listening ) การออกเสียง ( Phonics ) คำศัพท์ ( Vocabulary ) และ กิจกรรมเสริมสร้าง ปฏิสัมพันธ์ทางภาษา  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

เรียนศิลปะ กับ ครูต่างชาติ

 

            เด็กๆ ชอบ เขียนรูป ระบายสี เพราสนุกได้สร้างสรรค์จินตนาการ

ศิลปะช่วยกระตุ้นสมองของเด็ก ให้มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่น่าเบื่อ 

 

            นอกจากนี้  ยังเพลิดเพลินจากการทำงานศิลปะ ในรูปแบบต่างๆ ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิต  ทำให้เป็นคนอารมณ์ดี  เรียนรู้ในการเข้าสังคม  กล้าคิด  กล้าแสดงออก  และ สร้างความมั่นใจ

กับการเรียน กับ ครูต่างชาติ


 

Mini English Program : เด็ก ชั้นประถม

 

        การจัดการเรียนการสอน แบบมินิโปรแกรม โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ผ่านบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้น้องๆได้สามารถพูดคุย กับ ครูต่างชาติ การเรียนรู้ที่ดีนั้น  ไม่ใช่เพียงครูผู้สอนจะรับผิดชอบให้เด็กได้เรียนเท่านั้น แต่ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กชอบ และ อยากเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมสอดแทรก ผ่านเกมส์ หรือ บทเพลงที่เด็กๆ ชื่นชอบ

เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และ เป็นคนดี จากกิจกรรมที่ จัดขึ้นมา

เรียนการออกเสียง ภาษาอังกฤษ กับ ครูต่างชาติ

 

 ฝึกการออก และ สนทนา กับ ครูต่างชาติ

      เพื่อให้เด็ก กล้าพูด และ ฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง