top of page

English for Business Communication

สนทนา ภาษาอังกฤษ เพื่อ พัฒนาอาชีพ สำหรับ คนทำงาน

 

        เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะ ใน การอ่าน และ การพูด เพื่อให้ข้อมูล, แสดงความคิดเห็น , โต้ตอบจดหมาย ทั้งอย่างเป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระดับ การปฏิบัติงานจริง

สื่อสาร ทางธุรกิจ ได้อย่างมั่นใจ

 

 

        หลักสูตรนี้   คุณจะได้เรียนคำศัพท์และสำนวนชั้นสูง ที่ใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น  เพื่อการแก้ปัญหาในที่ประชุม ปฏิเสธข้อเสนอ การหลีกเลี่ยงที่จะเสนอความคิดเห็น แสดงการเสนอแก้ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้เทคนิคการเจราจาต่อรองกับคู่ธุรกิจ อภิปราย ตอบข้อโต้แย้งเป็นภาษาอังกฤษ สมารถ รายงาน และ ให้ข้อมูล ข่าวสาร การขาย การอบรม และการโน้มน้าวผู้อื่น คุณจะได้เรียนรู้แทคนิคการพูดโดยที่ไม่ต้องใช้สคริปต์ในสถานการณ์ที่บังคับและคุณจะสามารถนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้ และสามารถโปรโมทสินค้าและการบริการขององค์กรท่านได้ หลักสูตรนี้นอกจากจะทำให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจแล้ว คุณยังจะสามารถ พัฒนาทักษะการสื่อสาร เชิงธุรกิจอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 >>หลักสูตร ภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาอาชีพ สำหรับคนทำงาน <<

 

   สอนโดยอาจารย์ เจ้าของภาษาแท้ และ อาจารย์จบโท จากประเทศอังกฤษ

 

*ภาษาอังกฤษ เพื่อ ธุรกิจ ( Business Courses )

 

     - การประชุม ( English for Meeting )

 

 

     - การเจรจาต่อรอง ( English for Negotiation )

 

 

     - การวางแผนธุรกิจ ( English for Proposal )

 

 

     - การนำเสนอผลงาน ( English for Presentation )

 

 

     - การเขียนอีเมลล์ ( Writing Emails )

 

 

     - การสัมภาษณ์งาน ( Job Interview )

 

 

     - เทคนิค การสอบโทอิค, ไอเอล, โทเฟล ( TOEIC, IELTS, TOEFL )

 

 

 

 

 

 

 

            การสนทนา ภาษาอังกฤษ ของเรา ถูกออกแบบมา  สำหรับ ผู้เรียน ที่อาจจะต้องทำงานให้กับ บริษัทต่างชาติ หรือ อาจจะ มีเจ้านาย เป็นต่างชาติ 

 

            นอกจากนี้ยัง เหมาะ สำหรับ ผู้ที่มี การติดต่อกับ ลูกค้าต่างประเทศ หรือ ต้องเขียนจดหมายโต้ตอบ เป็นภาษาอังกฤษ กับ ลูกค้า ต่างชาติ อีกด้วย

 

                  พร้อมที่ จะเผชิญหน้า กับ ต่างชาติ  หรือยัง ???

 

             ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล และ คนทั่วโลกใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน  จุดมุ่งหมายของเรา คือ การปรับปรุง การพูด และ ทักษะการฟัง ของผู้เรียน  ด้วยหลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ อย่างมืออาชีพ ที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะ และ ได้รับการออกแบบ ให้ตรงกับประเภท งานที่คุณทำ.. เพื่อให้คุณ ได้รับประโยชน์ เต็มรูปแบบของ คำศัพท์ใหม่ และ การใช้คำศัพท์ ให้ถูกกับลักษณะของงานที่ทำ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

 

              เรา ช่วยสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้เรียน ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะรู้สึก เป็นอิสระ และ สบายใจ ในการสนทนาภาษาอังกฤษ กับ ชาวต่างชาติ ถึงแม้ว่า พวกเขาจะเป็นเจ้าของภาษาก็ตาม  

 

              ภาษาอังกฤษของเรา ได้รับการออกแบบ และดำเนินการ  โดยครูเจ้าของภาษาแท้  ที่มี ประสบการณ์ทางธุรกิจ ในประเทศที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่  ในการฝึก สำเนียง และ วิธีการพูด ให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 

Business Conversation Class

 

       คลาสเรียนสำหรับคนทำงาน  ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องช่วยผลักดันคุณให้ก้าวหน้าในอาชีพการงาน หากคุณต้องร่วมงานหรือติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ แล้วไม่มีความมั่นใจในภาษาอังกฤษ เราสามารถช่วยคุณได้

 

       ผู้สอนของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

*เนื่องจากผู้สอนไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนมานาน ตั้งแต่ระดับปริญญาจนกระทั่งทำงานในต่างแดน และปัจจุบันผู้สอนก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่องานกับชาวต่างชาติ  ซึ่งทำให้เราเข้าใจคุณเป็นอย่างดี ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจุดใดบ้าง

 

       นอกจากคุณจะได้เรียนรู้บทสนทนาในเชิงธุรกิจแล้ว ยังเราสอนรวมไปถึงเคล็ดลับวิธีการ Presentation ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย

 

ข้อดีของเราคือ เราให้คุณเลือกเวลาที่สะดวกเรียน

เรียนสนทนา กับ ครูชาวอังกฤษ 

 

****สำหรับผู้สนใจ และ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ****

 

ในหัวข้อที่หลากหลาย และ จำลองจากสถาการณ์ จริง กับ Native Speaker

 

OMG Language Center: รับสอนสนทนาภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติแท้ (Native speaker)

ด้วยบรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกดดันเเละสนุกกับการเรียน

 

เน้นความคล่องแคล่วของการใช้ภาษามาอันดับแรก และปรับ accent ของผู้เรียนใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด!!!!

 

หมดห่วง เรื่องการฟังไม่ออก พูดโต้ตอบไม่ได้ !!!!เพราะผู้เรียนเรียนจากการจำลองสถานการณ์จริง และนำไปใช้ ได้ทันที ตามสถานการณ์จริง !!!!

 

รับสอนตั้งแต่ระดับต้น จนถึง ระดับสูงระดับ...ประถม/มัธยม/นักศึกษา/วัยทำงาน/บุคคลทั่วไป

 

- ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากร ในบริษัท แบบกลุ่มหลักสูตร : สำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ-ในการทำงาน

 

เพื่อให้พร้อมและมีความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานชาวต่างชาติ

 

- การสนทนา Conversation

- สัมภาษณ์งาน Job interview

- การเขียนในชีวิตประจำวัน English for daily life

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English

- การออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation

- TOEIC , IELTS

- ภาษาอังกฤษกับการท่องเที่ยว English for Tourism

- ไวยากรณ์อังกฤษ Grammar หรือ เรียนปรับพื้นฐานต่างๆ

- การแปลภาษาอังกฤษจากบทภาพยนตร์ English translation from movie

 

***ขอบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งคะ คนที่พูดภาษาอังกฤษคล่อง ไม่ใช่พูดเร็วแล้วเรียกว่าเก่ง แบบนั้นคิดผิดคะ

จังหวะการพูดและน้ำเสียงควรปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น

 

*สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ Flexi Conversation (30 ชม.)

 

การเรียนการสอน จะครอบคลุมทั้ง4ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ จะเน้น ไปที่ทักษะการพูดและฟัง เป็นหลักผู้สนใจสามารถสมัครเรียน   โดยไม่ต้องทำ Placement Test เพราะเป็นการฝึกสนทนาแบบ Mixed Levels ทำให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่เสมอ โดยหัวข้อในการเรียนในแต่ละครั้ง จะแตกต่างกันไป ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นเนื้อหาที่ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง (Everyday English)

 

สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามเวลาที่สะดวกจากตารางเวลาที่ทางสถาบันจัดไว้

bottom of page