คอร์ส ( สนทนา ) ภาษาอังกฤษ-ชลบุรี

'' เพิ่มโอกาส......ความก้าวหน้าในอาชีพ'' !!!

เคยมั้ย?

.. เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งหลายที่ แต่ยังพูดไม่ได้ซักที

เคยมั้ย?

..เรียนภาษาอังกฤษ มาตั้งแต่เด็ก จนป่านนี้ ยังพูดไม่ได้เลย

เคยมั้ย?

..เจอฝรั่งทีไร อยากพูดด้วย แต่ใจไม่กล้าพอ

เคยมั้ย?

..ฝรั่งมาถามทาง เป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้จะตอบยังไง

แล้วเคยมั้ย? 

..อยากพูดภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีใครพูดด้วย

พัฒนา ทักษะ ภาษาอังกฤษ สู่อาเซียน เพื่อคนทำงาน

                นับวัน…ทักษะการพูดภาษาอังกฤษนั้นจะสำคัญ ยิ่งขึ้น กับ ประเทศไทย

เริ่มตื่นตัวกับการเปิดตัวอาเซียนของประเทศในปี 2015  และจำเป็นที่จะต้องฝึกคนไทยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น—ไม่ใช่แค่จำ เพื่อการสอบอย่างเดียว    เมื่่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ไทยเรามีศักภาพมากกว่าหลายเท่า แต่เราแพ้เขา เพราะเราไม่รู้ภาษาอังกฤษ เราตกอยู่อันดับท้ายสุดของความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ถ้าประเทศเพื่อนบ้านพูดอังกฤษเก่งกว่าเรา…พออาเซี่ยนเปิด  โอกาสในการทำงานก็จะเป็นของคนที่เก่งภาษาอังกฤษ..ใครที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่งก็จะตกงานไป..ถึงเวลาแล้วที่เราต้อง พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ให้คล่องแคล่ว

 

OMG Language Center จัดคอร์สสนทนาในกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน

เพื่อประสิทธิภาพของผู้เรียน และ คุณภาพของการเรียนรู้ที่ดีขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่เรียนสนทนาในกลุ่มใหญ่แล้วจะได้คุยกันเอง..

 

คนไม่เก่งจะสอนคนที่ไม่เก่งเหมือนกันได้อย่างไร..เราจึงจัดกลุ่มเล็กให้ทุกคนได้มีโอกาสพูดจา สื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง  เนื่องจากการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก แต่ละกลุ่ม สามารถเลือกเรียนเฉพาะเรื่องได้  และสามารถเน้นเฉพาะหัวข้อที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ เป็น พิเศษด้วย ซึ่งนักเรียนสามารถนำบทเรียนไปใช้ในสถานการณ์นั้นได้จริงๆ

 เรามีคอร์สให้เลือก หลากหลาย สไตล์

 

                       ตามใจผู้เรียน ! 

 •  คอร์ส ตัวต่อตัว

 • คอร์ส กลุ่มเล็ก 3- 5 คน

 • คอร์ส ฝึกอบรม พนักงานในองค์กร

 

สนใจคอร์ส ไหน??  ติดต่อ ได้เลย คะ ! 087-784-9968

    อย่าปล่อยเวลาอันมีค่าให้เสียไป

 

   เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

 

                   คุณจะคิดว่า

 

  “รู้งี้ ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษดีกว่า ”

4. คอร์ส สนทนา สำหรับ มัธยม

หลักสูตร OMG  เพื่อคนทำงาน

English for Business Communication

      เน้น การพัฒนา ผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน และ การพูด

เพื่อให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น โต้ตอบจดหมาย ทั้งอย่างเป็นทางการ และ ไม่เป็น ทางการ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ ระดับ ปฏิบัติงานจริง 

 

Course Outline

 

1. Grammar for Business Letter/ Report / Purposes

2. Grammar for Business Speaking

3. Business Letter Writing 

4. Business Email Response

5. English on Telephone

6. English on Public Speaking

7. Business Conference Writing

8. Multi-cultural Commmunication

เรียนที่ OMG เราช่วยคุณได้ ! 

Business Course

 • พัฒนาทักษะ การอ่าน และ การเรียนรู้   หลักการแปลความ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง

 • ฝึกการอ่านเอกสาร-ทางธุรกิจ ประเภทต่างๆ เช่น letter,memo,fax,e-mail,cover-letter,resume, abstract ,recommendation

 • อีกทั้งเรียนรู้คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจ   โดยศึกษาลักษณะของภาษา ศัพท์-สำนวน รวมถึงลีลา การเขียนตามแบบฉบับเจ้าของภาษา 

Effective Writing 1-2 Course

 •  เทคนิคการเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับมืออาชีพ

 • ถ้าคุณ ยังไม่สามารถเขียน  Fax , Memo , E-mail , Report , Letter

 • ถ้างานเขียน ของคุณ อ่านแล้ว เข้าใจ ได้เฉพาะ  '' คุณคนเดียว''

 

พบกับ หลักสูตร ที่รวบรวม เทคนิค และ สูตรสำเร็จ ในการเขียน ที่ครบถ้วน ทั้งทฤษฏี และ ปฏิบัติ ที่จะเปลี่ยนวิธีการเขียนของคุณให้อย่างเป็นมืออาชีพ อย่างแท้จริง

หลักสูตร ปรับพื้นฐาน เพื่อคนทำงาน

หลักสูตร STYLE OMG

 • รื้อฟื้น และ ฟื้นฟู ภาษาอังกฤษ ใหม่ อีกครั้ง ในรูปแบบที่ รวดเร็ว และ เข้าใจง่าย 

 • ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้น เรียนรู้ ที่มาที่ไปของภาษาอังกฤษ

 • เจาะลึก ประเภท ของ Verb

 • ฝึกการแต่งประโยค และ วิเคราะ ประโยคภาษาอังกฤษ ทั้ง ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และ คำถาม

 • เพื่อใช้ในการสื่อสาร ในสถานการณ์จริง ได้อย่างถูกต้อง

 English Straucture Course

 •  เพียง  1เดือนเท่านั้น......คุณจะรู้สึกภูมิใจ ในตัวเอง ที่สามารถ พูด-เขียน-อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง

 • ไม่ว่าคุณจะเป็น นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือ พนักงานบริษัท ...

 • ถ้าคุณต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน หรือ การเรียน             '' แต่มีเวลาจำกัด ''   หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับคุณที่สุด!!!!

 • เพราะเราจัดระบบ การเรียนรู้ อย่างเป็นขั้นตอนที่ครบถ้วน  จนคุณสามารถประยุกต์ใช้ กับ การพูด-เขียน ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลา

 • เพียง 1 เดือน เท่านั้น

 Tense & Grammar Course

 • เรียนรู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน อย่างรู้ลึก และ รู้จริง !!

 • เปรียบเทียบ การใช้ 12 Tenses โดยใช้จินตภาพ ซึ่งจะช่วยให้ คุณ พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน ได้อย่างมั่นใจ และ ถูกต้อง

 • ตามหลักการสร้าง มโนภาพ เพื่อเล่าเรื่องราว ในภาพต่างๆ ตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา

 • ทั้งนี้ ยังมีการเน้นย้ำ Tense  ที่ใช้บ่อย ในงานธุรกิจทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็น letter , report , fax , memo, newspaper , artical  etc.

1. คอร์ส สัมภาษณ์ งาน

2. คอร์ส นำเสนอผลงาน  ( Presentation )

3. คอร์ส สนทนา ( ตัวต่อตัว)

4.  คอร์ส  สนทนา สำหรับ มัธยมปลาย

5.  คอร์ส สนทนา สำหรับ มัธยม ต้น

6. คอร์ส สนทนา  ระดับ  ประถม (ปลาย)

สนทนา ในชีวิตประจำวัน

7. คอร์ส สนทนา ระดับ ประถม( ต้น)

Basic English Conversation I

 • การแนะนำตัวเอง และการอธิบายที่อยู่ เบอร์โทร

 • การพูดถึงองค์ประกอบครอบครัว และการอธิบายอายุและลักษณะของคนทั่วไป

 • การถามถึงสิ่งของ และการอธิบายลักษณะของสิ่งของการบอกทาง และพูดถึงเวลาและวันเปิดปิดของสถานที่ต่างๆ

 • การพูดถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

 • การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยการเชิญชวน ตอบรับและปฏิเสธการเชิญชวนของผู่อื่น

 

Basic English Conversation II

 • การขอความช่วยเหลือ และ การเปรียบเทียบสิ่งของการสั่งอาหาร และ ขออาหารพิเศษเพิ่มเติมการขอร้อง ขอยืมสิ่งของ เอ่ยถึงความไม่พอใจ

 • การขอความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การรับคำขอโทษ

 • การถามถึงข้อมูลส่วนตัวของคนอื่น

 • การถามถึงความยาวนานในการกระทำสิ่งนั้นๆ

 • การถามถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา อธิบายราบละเอียดของสถานที่ รวมทั้งเปรียบเทียบสถานที่

 • การถามถึงเหตุการณ์ในอนาคต และการพูดถึงความเป็นไปได้

 

Intermediate English Conversation I

 • การชวนคุยในช่วงสนทนาที่ยาวขึ้น

 • การแนะนำเพื่อนใหม่การถามถึงสถานที่บริการอื่นๆ

 • การถามทางในห้างสรรพสินค้าการโทรศัพท์ ขอคุยกับคนๆ หนึ่ง รวมทั้ง

 • การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์

 • การเสนอปัญหา รวมทั้งเสนอข้อแนะนำในการแก้ปัญหา

 • การถามถึงบุคคลอื่น การถามถึงรายละเอียดของสถานการณ์ และการแนะนำการอธิบายความเจ็บไข้ของตัวเอง และการขอความแนะนำในการรักษาพยาบาล

 

Intermediate English Conversation II

 • การอธิบายการใช้สิ่งของ ให้คำสั่ง และการถามถึงรายละเอียด และ ความต้องการของคนอื่น

 • การจองห้องพัก ถามถึงรายละเอียดของโรงแรม รวมทั้งการเช็คอินเข้าโรงแรม

 • การถามถึงความเป็นไปได้ และพูดถึงการคมนาคม

 • การถามถึงบุคคลอื่น และ การอธิบายคุณภาพ และคุณลักษณะของบุคคลนั้นๆ

 • การอธิบายประสบการณ์ต่างๆของชีวิต

 • การถามถึงความคิดเห็น และการตอบพร้อมเหตุผล การเข้าใจความคิดคนอื่น 

 สอนภาษาอังกฤษ ที่ บริษัท ในนิคม อุตสาหกรรม   

      (   อมตะนคร-ชลบุรี, ปิ่นทอง, เหมราช, แหลมฉบัง , ระยอง  )

        บุคลากร ที่มีความสามารถ ในการใช้ ภาษาอังกฤษ  ติดต่อสื่อสาร กับ ลูกค้า หรือ อาจจะสามารถใช้ติดต่อกับ บริษัท ที่มีสาขาอยู่ต่างประเทศ ได้ดี ..... ย่อม มีโอกาส ในหน้าที่การงานมากกว่า คนอื่นๆ 

 

      รวมทั้ง บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ มีความต้องการในการพัฒนา บุคลากร ให้มีทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ที่ดีขึ้น  เพราะบุคคลากรเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่า   บริษัทต่างๆ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงาน ได้มีโอกาส พัฒนา ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ มากขึ้น 

บริษัท ที่ได้รับ การอบรม

ภาษาอังกฤษ กับ  OMG

 Carpenter and Paterson Asia Ltd  

 คาร์เพนเตอร์ แอน เพทเทอร์สัน ( บางพลี )

8.  คอร์ส แกรมม่า สำหรับ ประถม

9.  คอร์ส  สำหรับ  อนุบาล

10.  คอร์ส  สนทนา ในชีวิตประจำวัน

 la z boy thailand  

     ( บ้านบึง-ชลบุรี )

บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จำกัด

MITSUBISHI

Azimuth Asia Pacific Co., Ltd

บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด 

  ( พานทอง-ชลบุรี )

11.  คอร์ส สำหรับ คนทำงาน

12. คอร์ส สนทนา เรียนที่ บริษัท

 ความประทับใจ ของนักเรียน

JFE Steel  Galvanizing (Thailand) Ltd.

บริษัท  JFE  (ปลวกแดง-ระยอง )

    เลือกเรียน ที่  OMG  ดีอย่างไร ??

 

 • กลุ่มเล็ก..สามารถดูแลทุกคนได้ทั่วถึง  พร้อมทั้งสามารถถามหลักแกรมม่าที่ไม่เข้าใจ ได้ดีกว่าเรียนทางวีดีโอ

 

 • มีการทดสอบ วัดระดับ ก่อนทุกครั้ง โดยอาจารย์ต่างชาติ และ แบ่งแยกกลุ่ม โดยแบ่งระดับ อายุ และ ความสามารถ

       ( แยก กลุ่ม นักเรียน และ วัยทำงาน ออกจากกัน )

       ดังนั้น จึงหมดกังวล ในเรื่องของ ความไม่มั่นใจ ที่จะต้องเรียนกับ          เด็ก

 • สอนสด 100%  อยากถามอะไร..ก็ถามได้เลย  ไม่ต้องอัดอั้นตันใจ นั่งหลับ หน้าดีวีดี คอมพิวเตอร์

 

 • สามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้  ง่ายต่อการสอบถามหรือหัวข้อไหนเป็นกรณีพิเศษ ผู้เรียนสามารถเลือกแพคเก็จชั่วโมงตัวต่อตัวได้ 

 

 • คอร์สใหม่เปิดทุกเดือน.. ถ้าเดือนนี้ไม่พร้อม..ไม่เป็นไร  สามารถสมัครเรียนในเดือนใหม่ได้

 

 • คอร์สเวลามีความหลากหลาย  เราเข้าใจหัวใจของคนทำงาน เราทำงานทั้งวัน เวลาเรียนก็มีแค่ตอนมืด หรือไม่ก็แค่วันอาทิตย์อย่างเดียว  เลยจัดคอร์สเวลาหลายแบบให้ลงตามความสะดวกและความต้องการของผู้เรียนเอง 

 

 • แก้ปัญหา การสมัครเรียนหบักสูตร สนทนา จากที่ต่างๆ แต่ได้แค่จำ   ไม่สามารถนำมาใช้   พูด อ่าน หรือ เขียน ได้จริง

 

 • เพิ่มโอกาสสร้างความก้าวหน้า ในอาชีพ สำหรับ นักศึกษา ที่กำลังจะเรียนจบ และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

 

 • สรุปโครงสร้าง ภาษาอังกฤษ และ เทคนิคการเข้าใจ คำศัพท์ และ ไวยากรณ์ที่จำเป็น ต้อง ใช้ในการสื่อสาร

 

       สำหรับ บริษัท

          เรา ออกแบบหลักสูตร  เพื่อองค์กรของคุณ  โดยเฉพาะ

 

โดยเน้น การเรียน การสอน ให้ตรงกับองค์กรของคุณ  เพื่อให้เกิดการนำไปใช้งานได้จริง และ  มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาการทำงานของพนักงาน  ทำให้เรียนและทำงานได้โดยไม่สะดุด  OMG  จัดสอบ เพื่อแบ่งระดับผู้เรียน  สำหรับพนักงานที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหลายระดับ  ช่วยให้สามารถ  จัดลำดับการเรียน การสอนได้อย่างเหมาะสม  พร้อมด้วย การรายงานผลการเรียน ทั้งผลการสอบก่อนเรียน ( Pre-test ) และ หลังเรียน ( Post-test ) รวมทั้งคำแนะนำจากอาจารย์  สำหรับผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน

 

เพื่อให้มั่นใจและรับทราบความคืบหน้า และ ประสิทธิภาพ ของการเรียน

 

                  

   หลักสูตร  ภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ 

 

           ( Business Conversation Course)

 

 • การสื่อสารในที่ทำงาน           *  การติดต่อลูกค้า

 • ตารางเวลา                            *  การไปพบลูกค้า

 • ความคืบหน้าของงาน            * แนะนำบริษัท และ แนะนำผลิตภัณฑ์

 • การขอความช่วยเหลือ การตอบรับ และ ปฏิเสธคำขอ   * ขายสินค้า

 • การประชุม                             *  การเจรจาต่อรอง

 • เวลาทำงาน ( การขาด, ลา, มาสาย, การลาป่วย )          *  ข้อตกลง

 • คุยกับเพื่อนร่วมงาน               * สอบถาม และ ร้องเรียน

 • ใช้คอมพิวเตอร์  อีเมลล์ และ อินเตอร์เน็ต   * จัดการคำร้องเรียน

 • การพูดคุยทางโทรศัพท์  การตอบรับ  และ การฝากข้อความ

 • การพูดคุย เกี่ยวกับแผน เป้าหมาย ความหวัง และ ความเป็นไปได้ในอนาคต

 • การระบุถึงปัญหา และ การคิดหาทางแก้ไขปัญหา

 • การพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็น ถึงความต้องการ และ ความจำเป็น

 • การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ( Presentation Basic)

 

    ผลตอบรับ และ บรรยากาศ ใน ห้องเรียน 

 

   หลักสูตร - สนทนา  สำหรับ ( เด็ก 3 ขวบ ขึ้น )

   ผลตอบรับ และ บรรยากาศ ใน ห้องเรียน 

     หลักสูตร - สนทนา  สำหรับ  ( คนทำงาน )

   OMG MAP

ติดต่อเรา

Email

thailandchonburi@gmail.com
Tel: (087) 784-9968

Line ID : thailandchonburi

 

OMG  Language Center  ตั้งอยู่ที่

ตรงข้ามโรงเรียน ชลพินิจพณิชการ 

หน้าปากซอย มี ร้าน 7-11 อยู่ฝั่งเดียวกัน

 

 • Wix Facebook page
 • Twitter Classic
 • Google+ App Icon

OMG Language Center @ Chonburi

 

@ 2014  by OMG Language Center. Proudly created with Duangkaew